تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور

مقدمه شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور تحت عنوان كارخانه اكسيد منيزيم تنها كارخانه توليدي اين محصول در كشور مي باشد كه در سال1355 تاسيس گرديده وعملا در سال 1372 به بهره برداري رسيده است اين كارخانه در ابتدا با ظرفيت اسمي 30.000تن شروع به كار نموده كه تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور|30005487|superior-brain|تحقیق کارآفرینی, شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور,تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور

مقدمهشركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور تحت عنوان كارخانه اكسيد منيزيم تنها كارخانه توليدي اين محصول در كشور مي باشد كه در سال1355 تاسيس گرديده وعملا در سال 1372 به بهره برداري رسيده است اين كارخانه در ابتدا با ظرفيت اسمي 30.000تن شروع به كار نموده كه با بهره برداري معادن جديد توليد، ظرفيت اسمي آن به 45.000تن در سال افزوده گرديده عمليات اصلي شركت پخت سنگ منزيت در كوره اي به طول 87متر و حرارت بيش از 1.700 درجه سانتي گراد بوده كه در نهايت منجر به توليد اكسيدمنيزيم در عيار مختلف از 86 الي97 درصد خلوص منزيت مي باشد كه جهت توليد آجر و ملات كوره منيزيتي در كوره ذوب آهن كاربرد دارد.فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول: كليات تحقيق121-1-توصيف پروژه131-2- امكان سنجي141-3-جدول تجهيزيات161-4-جدول هزينه ها براي مواد مصرفي171-5-برآورد نيروي انساني18شيفت هاي كاري181-6-قرار داد استخدام:19فصل دوم: عمليات حسابداري222-1- كروكي شركت اكسد منيزيم232-2-انتخاب محل تاسيس242-3-هزينه هاي شركت مواد نسوز كشو252-4-صورت سود وزيان262-5-صورت سرمايه272-6-ترازنامه282-7-توجيه اقتصادي292-8-نحوه تامين سرمايه30فصل سوم: تبليغات وبازاريابي313-1-بازار يابي وتبليغات323-2-برآورد مدل وتحليل نتايج333-3-جدول زمان بندي پروژه343-4-گزارش بازيد373-5-ابتكاري بودن طرح38