تحقیق _ بررسی کوپلینگ های یونیورسال و شبیه سازی مکانیزم در مته های چند گانه

14 صفحه ورد چکیده: برای انتقال قدرت از یک شافت به شافت دیگر، کوپلینگ ها به کثرت مورد استفاده قرار می گیرند. در این رابطه، بررسی مکانیزم حرکت آنها و شبیه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از انواع کوپلینگ هایی که کاربردهای فراوانی دارد، کوپلیتحقیق _ بررسی کوپلینگ های یونیورسال و شبیه سازی مکانیزم در مته های چند گانه |204291|superior-brain|تحقیق کوپلینگ های یونیورسال , شبیه سازی مکانیزم , مته های چند گانه , تحقیق مکانیک , دانلود پروژه مکانیک
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق _ بررسی کوپلینگ های یونیورسال و شبیه سازی مکانیزم در مته های چند گانه

14 صفحه

ورد

چکیده:

برای انتقال قدرت از یک شافت به شافت دیگر، کوپلینگ ها به کثرت مورد استفاده قرار می گیرند. در این رابطه، بررسی مکانیزم حرکت آنها و شبیه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از انواع کوپلینگ هایی که کاربردهای فراوانی دارد، کوپلینگ یونیورسال می باشد. در این تحقیق ابتدا مقداری راجع به این نوع کوپلینگ ها و تئوری حرکت آنها صحبت می شود، سپس به کمک نرم افزار Working Model مکانیزم آنها شبیه سازی گردیده و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد...