برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2017)

تغذیه و جیره نویسی برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2017): برنامه اکسل جیره نویسی گوسفند در این برنامه شما فقط سه گزینه درصد ماده خوراکی قیمت و نیاز دام را وارد کنید. سایر بخش ها را برنامه به شما خواهد داد. تعداد صفحات:---- ز برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2017)|2019689|superior-brain| برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2014):
با ما همراه باشید با موضوع برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2017)

تغذیه و جیره نویسی


برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل جیره گوسفند ( 2017):

برنامه اکسل جیره نویسی گوسفند

در این برنامه شما فقط سه گزینه

درصد ماده خوراکی

قیمت و

نیاز دام

را وارد کنید. سایر بخش ها را برنامه به شما خواهد داد.

تعداد صفحات:----

زبان فایل:فارسی

فرمت فایل:اکسل

حجم فایل:۴۰کیلوبایت