پاورپوینت نقطه

. دانلود پاورپوینت با موضوع نقطه در قالب ppt ودر27اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: نقطه درهنرتجسمی وقتی ازنقطه نام برده میشود,منظورچیزیست که دارای رنگ,تیرگییاروشنی,اندازه وگاهی جرم میباشد و درعین حال ملموس وقابل دیدن است.ازاین نظر درظاهر تشابهی پاورپوینت نقطه|1951507|superior-brain|پاورپوینت نقطه
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت نقطه

.

دانلود پاورپوینت با موضوع نقطه

در قالب ppt ودر27اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

نقطه

موقعیت نقطه

نقطه به طورنظری شکل یافرم است وقتی درگستره ای{کادر} واقع شودحضورش احساس میشود.

نقطه درمرکزمحیط خوددارای ثبات وسکون است وعناصرپیرامونی خودرادر دیگر بخشها سازمان داده وآن گستره هاراشاخص میکند.

وجودچندنقطه دریک کادر تاثیر بیشتری به لحاظ بصری بربیننده میگذارد.

یک نقطه برای مشخص کردن دیداری موقعیتی درفضایاسطح زمین , بایستی درقالب یک فرم خطی به طورعمودی مانندستون,برج یاتک ستون هرمی تصورشود پلان هرعنصرستونی مانندنقطه است وبدین دلیل ویزگیهای دیداری یک نقطه راداراست

مونت سن میشل؛ فرانسه.ترکیب هرمی درراس مناره به نقطه اوج میرسد.راسی که این صومعه واستحکامات آن را مکانی شاخص دردورنمامیسازد.