کدهای فرترن و فایل ورد- ریشه‎یابی توابع غیر خطی

این پروژه، از پروژه های درس محاسبات عددی پیشرفته است. که در دانشگاه بیرجند در رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برگزار می شود. در این پروژه روش های نیوتن، نصف کردن و سکانت توضیح داده شده و کدهای آن ها به زبان فرترن نوشته شده است.کدهای فرترن و فایل ورد- ریشه‎یابی توابع غیر خطی|1914420|superior-brain|محاسبات عددی, روش‌های عددی, حل معادلات غیر خطی, ریشه‌یابی
با ما همراه باشید با موضوع کدهای فرترن و فایل ورد- ریشه‎یابی توابع غیر خطی

این پروژه، از پروژه‎های درس محاسبات عددی پیشرفته است. که در دانشگاه بیرجند در رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برگزار می‎شود.

در این پروژه روش‎های نیوتن، نصف کردن و سکانت توضیح داده شده و کدهای آن‎ها به زبان فرترن نوشته شده است.