پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

توضیحات : دارای 55 اسلاید همرا با تصاویر و نمودارها فرمت فایل pptx فهرست مطالب مهم: مقدمه هدف از ارزیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟ فصل اول تعاریف و اصطلاحات فصل دوم مقیاس های اندازه گیری فصل سوم انواع آزمون های مورد استفاده درآموزش و پرورش قسمتهایی ازمتن :پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی|1880952|superior-brain|پاورپوینت اندازه گیری, سنجش و ارزشیابی آموزشی, هدف از ارزیابی پیشرفت تحصیلی چیست,اسلاید اندازه گیری, سنجش و ارزشیابی آموزشی,پاورپوینت انداز?
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

توضیحات :

دارای 55 اسلاید همرا با تصاویر و نمودارها

فرمت فایل pptx

فهرست مطالب مهم:

مقدمه

هدف از ارزیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟

فصل اول

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم

مقیاس های اندازه گیری

فصل سوم

انواع آزمون های مورد استفاده درآموزش و پرورش

قسمتهایی ازمتن :

مقدمه :

هدف از ارزیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟


1_ ارزیابی از روش تدریس معلم و موفقیت آموزشی وی

2_ ارزیابی محتوای آموزشی کتب و منابع آموزشی

3_بررسی سطح یادگیری و میزان موفقیت دانش آموزان در کسب مهارت های تحصیلی

تعریف اندازه گیری:


« انداه گیری عبارت است از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شی تا چه میزان از یک ویژگی برخوردار است ».

« گِی 1991»

« اندازه گیری از کاربست ابزارهای پیشرفته و پیچیده الکترونیکی تا امتحانات مداد، کاغذی کتبی، مقیاس های درجه بندی و فهرست های وارسی را شامل می شود».

« پین 2003 »

« شیوه نسبت دادن یک عدد ( که معمولا به آن نمره گفته می شود ) به یک صفت یا ویژگی معین یک شخص به گونه ای که آن عدد درجه ای از آن صفت یا ویژگی را که آن شخص از آن برخوردار است را نشان دهد».
« نیکتو 2001»

تعریف آزمون:

مقدمه:
اندازه گیری یک فرایند است، این فرایند نیاز به یک وسیله دارد که به آن آزمون می گویند.

آزمون وسیله ای است برای اندازه گیری صفات فیزیکی (جسمی) و روانی، چون متخصصین اندازه گیری به ویژگی های روانی مورد نظر برای اندازه گیری دسترسی ندارند ناچار به اندازه گیری رفتارهایی که معرف ویژگی روانی است می پردازند.

رفتار چون متنوع و فراوان است نمی توان به اندازه گیری همه آن ها دست یافت، بنابراین نمونه ای از رفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف:
« ‌آزمون وسیله یا روشی است نظام دار ( یا نظام مند) برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است» .

« گرانلاند ولین 1990»

نیکتو (2001) در تعریف اصطلاح آزمون گفته است:
« آزمون به عنوان یک ابزار با یک شیوه نظام دار مشاهده و توصیف ویژگی های دانش آموزان با یک مقیاس عددی یا یک طرح طبقه بندی را به کار می بندد تعریف می شود».

و..............