تحقیق در مورد نقطه ریزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن .doc : نقطه ریزش نقطه ریزش به پایین ترین نقطهای که نفت در نفتگیر تجمع یابد گفته میشود. نقطه ریزش بر سطح ریزش که سطحی افقیتحقیق در مورد نقطه ریزش |1556387|superior-brain|تحقیق در مورد نقطه ریزش ,نقطه ریزش,دانلود تحقیق در مورد نقطه ریزش ,نقطه,ریزش
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد نقطه ریزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن .doc :

نقطه ریزش

نقطه ریزش به پایین ترین نقطه‌ای که نفت در نفتگیر تجمع یابد گفته می‌شود. نقطه ریزش بر سطح ریزش که سطحی افقی است قرار دارد. بستگی به ساختمان نفتگیر به فاصله قائم بین قله و نقطه ریزش نفتگیر گفته می‌شود.

نقطه ریزش نفت خام بر حسب F˚ یا c˚ معرف تقریبی پارافینی‌ بودن یا آروماتیکی ‌بودن نسبی آن است. هرچه نقطه ریزش پایینتر باشد، مقدار پارافین کمتر و مقدار آروماتیک بیشتر است.

استاندارد روش اندازه گيري نقطه ريزش روغنهاي نفتي كه نخستين بار در سال 1345 تهيه گرديد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني نفتي و پتروشيمي براي دومين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در يكصدوبيست و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد شيميايي مورخ 74/11/3تصويب شد اينك باستناد بند 1ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است:

روش اندازه گيري نقطه ريزش روغن هاي نفتي

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، روش آزمون اندازه گيري نقطه ريزش روغنهاي نفتي مي باشد و براي اندازه گيري نقطه ريزش روغنهاي 1 سياه، روغن سيلندر و نفت كوره تقطير نشده2 در بند (6-8) و روش آزمون سياليت باقيمانده نفت كوره3 در دماي معين پيوست الف منظور گرديده است.

2- روش آزمون نقطه ريزش روغنهاي نفتي

در اين روش هنگام انجام آزمون امكان بروز خطراتي از طرف مواد وسايل وجود دارد كه در اين استاندارد همه موارد ايمني در موقع استفاده از اين روش ذكر نمي گردد بلكه مسئوليت بعهده آزمايشگر است كه خطرات را پيش بيني و اصول ايمني را رعايت نمود و كاربرد مقررات لازم را قبل از استفاده مشخص نمايد.

3- خلاصه روش آزمون

بعد از گرم كردن اوليه، نمونه با سرعتي معين سرد ميشود و در هر 3درجه سلسيوس كاهش دما، سياليت آن مورد بررسي قرار مي گيرد; و كمترين دمايي كه در آن جريان روغن مشاهده مي شود، بعنوان نقطه ريزش روغن، ثبت مي گردد.

4- اهميت و كاربرد

نقطه ريزش روغن نفتي، مشخصه كمترين دمايي است كه استفاده روغن را در كاربردهاي معين نشان مي دهد.

5- دستگاهها و وسايل

5-1- ظرف آزمون استوانه شيشه اي ته صاف داراي قطر داخلي 30تا 33/5ميلي متر و ارتفاع 125- 115ميلي متر مي باشد; و براي تعيين ارتفاع نمونه، ظرف آزمون بايد از كف داخلي آن به اندازه 3 ± 54ميلي متر علامت گذاري شود.

5-2- دماسنج ها داراي گستره نشان داده در جدول شماره (1) و مطابق با ويژگيهاي تعيين شده در ASTM E1 مي باشد.

5-2-1- از آنجا كه مايع ستون دماسنج ها در برخي مواقع جدا مي شود و در نيتجه موجب خطا در اندازه گيري مي گردد; بازديد و درستي دماسنج بايد بررسي گردد و دماسنجي مورد تأييد است كه زماني مورد استفاده قرار گيرد كه دقت آنها 1± درجه سلسيوس باشد (مثلا نقطه يخ دماسنج).

5-3- از چوب پنبه مناسب براي يك سوراخ مركزي بمنظور قرار دادن دماسنج براي درپوش ظرف آزمون استفاده نمائيد.

5-4- محفظه استوانه اي فلزي يا شيشه اي، ته صاف و غيرقابل نفوذ با عمقي معادل 115ميلي متر و قطر داخلي 50- 42ميلي متر كه بايد كاملا محكم و در موقعيتي عمودي در داخل حمام سرد

يادآوري 1- دستگاه آزمون اتوماتيك نقطه ريزش موجود است و باعث صرفه جويي در زمان و مقدار نمونه مي شود و عوامل ديگري نيز مزيت دستگاه اتوماتيك را نسبت به دستگاه دستي در موقع استفاده نشان مي دهد. اگر از دستگاه اتوماتيك استفاده مي شود، آزمايشگر بايد مطمئن شود كه تمام دستورالعملهاي سازنده دستگاه را در موارد كاليبراسيون، تنظيم و عملكرد دستگاه بكار رفته است و بايد گزارش شود كه نقطه ريزش بوسيله دستگاه اتوماتيك تعيين شده است. چون دقت دستگاههاي اتوماتيك نقطه ريزش تعيين نگرديده است، در صورت وجود اختلاف در نتايج آزمون، بايد تعيين نقطه ريزش به روش دستي بعنوان آزمون مرجع مورد توجه قرار گيرد.

6- معرف ها و مواد شيميايي

6-1- حلالهاي با درجه صنعتي زير بعنوان ماده سر كننده "حمام دماي پايين" مناسب مي باشند.

6-1-1- استن (اخطار - بسيار قابل اشتعال مي باشد).

6-1-2- الكل، اتانول (اخطار - قابل اشتعال).

6-1-3- الكل، متانول (اخطار - قابل اشتعال و بخارات آن مضر است).

6-1-4- نفتانفتي 4 (اخطار - قابل احتراق و بخارات آن مضر است).

6-1-5- دي اكسيد كربن جامد (اخطار - بسيار سرد 78/5- درجه سلسيوس).

7- روش كار

7-1- نمونه را داخل ظرف آزمون تا محل خط نشانه بريزيد. در صورت لزوم نمونه را در داخل حمام آب گرم قرار دهيد تا سياليت لازم را جهت ريختن در ظرف آزمون بدست آورد.

يادآوري 2- هنگاميكه مي دانيد يك نمونه در دماي بالاتر از 45درجه سلسيوس در طي 24ساعت قبل حرارت داده شده است يا از سابقه حرارتي نمونه اطلاعي نداريد، قبل از آزمون، نمونه را 24ساعت در دماي محيط قرار دهيد.

7-2- دهانه ظرف آزمون را با چوب پنبه اي كه داخل آن دماسنج (دماسنج اندازه گيري نقطه ريزش بالا) است ببنديد. در صورتيكه نقطه ريزش بالاتر از 36درجه سلسيوس باشد، از دماسنجي با گستره دمايي بالاتر نظير دماسنج IP 3 C

يا ASTM 61 Cاستفاده نماييد. موقعيت چوب پنبه و دماسنج را طوري تنظيم كنيد كه چوب پنبه محكم در جاي خود قرار گيرد و دماسنج و ظرف آزمون هم محور شود و حباب دماسنج تا حدي در روغن فرو رود كه ابتداي لوله موئين آن 3ميلي متر پائين تر از سطح روغن قرار گيرد.

7-3- براي اندازه گيري نقطه ريزش، بصورت زير عمل كنيد:

7-3-1- روغنهايي كه نقطه ريزش بالاتر از 33- درجه سلسيوس دارند: روغن را بدون همزن در حمام حداقل 48درجه سلسيوس، تا دماي 12درجه سلسيوس بالاتر از نقطه ريزش احتمالي يا روغن را بدون بهمزدن در حمام حداقل 45 درجه سلسيوس تا دماي 9درجه سلسيوس بالاتر از نقطه ريزش مورد انتظار گرم نماييد.

ظرف آزمون را به حمام آب 24درجه سلسيوس منتقل كنيد و مشاهدات خود را جهت تعيين نقطه ريزش بررسي كنيد.

7-3-2- روغن هائيكه نقطه ريزش 33- درجه سلسيوس و كمتر دارند: روغن را بدون همزدن تا 45درجه سلسيوس در حمامي با حرارت 48درجه سلسيوس گرم كنيد و سپس در حمام 6درجه سلسيوس قرار دهيد تا دماي نمونه به 15 درجه سلسيوس برسد. دماسنج با گستره دمايي بالا را برداشته و دماسنج با گستره دمايي پايين را به جاي آن قرار دهيد.

7-4- توجه كنيد كه صفحه گرد، واشر و داخل محفظه تميز و خشك باشد. صفحه گرد را در ته محفظه بگذاريد. واشر را دور ظرف آزمون در 25ميلي متر از پايين آن قرار دهيد. ظرف آزمون را داخل محفظه بگذاريد. هرگز ظرف را مستقيمأ در محيط سرد كننده قرار ندهيد.

7-5- اجازه دهيد براي تشكيل كريستالهاي پارافيني، نمونه سرد شده و دقت شود از حركت دادن دماسنج در داخل روغن و بهمزدن توده شكل گرفته شده، خودداري گردد. زيرا هرگونه بهم زدن شبكه اسفنجي كريستالهاي پارافيني منجر به نتايج كمتر از مقدار واقعي و ايجاد خطا در نتيجه آزمون خواهد شد.

7-6- نقطه ريزش بصورت اعداد صحيح مثبت يا منفي كه مضربي از 3درجه سلسيوس است، بيان مي شود. هنگامي كه دماي روغن به 9درجه سلسيوس بيشتر از نقطه ريزش آن رسيد، با رعايت مضربي از 3درجه سلسيوس بررسي وضعيت ظاهري روغن را آغاز كنيد. بعد از هر قرائت دماي آزمون كه مضربي از 3درجه سلسيوس زير دماي اوليه است، ظرف آزمون را از محفظه برداريد. براي از بين بردن رطوبت متراكم شده اطراف ظرف آزمون كه مانع از قرائت دماي دماسنج مي گردد، سطح آن را با پارچه اي كه بوسيله الكل (اتانول، متانول) مرطوب شده است، پاك كنيد. ظرف آزمون را به اندازه كافي كج كنيد تا روغن داخل ظرف آزمون حركت كند. تمام عمليات برداشتن، پاك كردن و قرار دادن مجدد بايد كمتر از 3ثانيه انجام گيرد.

7-6-1- هنگامي كه دماي روغن به 27درجه سلسيوس رسيد، اگر جاري شدن روغن متوقف نشد، ظرف آزمون را به حمام ديگري كه دما را پايين تر مي آورد، منتقل كنيد.

برنامه دمايي انتقال نمونه روغن به حمام موردنظر به قرار ذيل است: