دانلود تحقیق درباره ساختار خطوط جديد باهاديهاي‌خاص‌ و كاربرد آن‌ درشبكه‌ انتقال‌كشور

تعداد صفحات:36 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه احداث خطوط فشار قوي با هاديهاي ACSR1, ACAR2, AAAC3, AAC4 و نيزكابلهاي فشارقوي زميني از نوع روغني و خشك (كراسلينك) سالهاست در دنيا متداولبوده و مورد بهرهبرداري قرار گرفته و بدنه اصلي شدانلود تحقیق درباره ساختار خطوط جديد باهاديهاي‌خاص‌ و كاربرد آن‌ درشبكه‌ انتقال‌كشور |1526408|superior-brain|دانلود تحقیق,ساختار خطوط جدید باهادی,شبکه‌ انتقال‌کشور
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق درباره ساختار خطوط جديد باهاديهاي‌خاص‌ و كاربرد آن‌ درشبكه‌ انتقال‌كشور

تعداد صفحات:36

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

احداث‌ خطوط فشار قوي‌ با هاديهاي‌ ACSR1, ACAR2, AAAC3, AAC4 و نيزكابلهاي‌ فشارقوي‌ زميني‌ از نوع‌ روغني‌ و خشك‌ (كراس‌لينك‌) سالهاست‌ در دنيا متداول‌بوده‌ و مورد بهره‌برداري‌ قرار گرفته‌ و بدنه‌ اصلي‌ شبكه‌هاي‌ فشارقوي‌ با اين‌ هاديهاتجهيز شده‌ است‌. با وجود عدم‌ نياز بعضي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ از شبكه‌هايي‌ هوايي‌، اين‌هاديها كماكان‌ در احداث‌ خطوط فشارقوي‌، نقش‌ اصلي‌ ارتباطي‌ نيروگاهها به‌ پستهاي‌فشارقوي‌ و انتقال‌ به‌ مراكز مصرف‌ و نيز ارتباطات‌ بين‌ كشورها و قاره‌ها را برعهده‌ دارند.
به‌ عنوان‌ مثال‌ بزرگترين‌ شبكه‌ بين‌ قاره‌اي‌، شبكه‌ انتقال‌ خطوط 400 كيلوولت‌، كشورمصرف‌ را در آفريقا به‌ اردن‌، سوريه‌، لبنان‌ و تركيه‌ و از آن‌ جا به‌ اروپا با هاديهاي‌ ACSR وقسمتي‌ از منطقه‌ دريايي‌ كانال‌ سوئز با كابل‌ كراس‌لينك‌ در عمق‌ 850 متري‌ دريا احداث‌ وقسمت‌ اعظم‌ اين‌ خطوط كه‌ قاره‌ آفريقا را به‌ آسيا و اروپا متصل‌ مي‌كند، به‌ بهره‌برداري‌رسيده‌ است‌.
همزمان‌ با استفاده‌ از اين‌ خطوط با هاديهاي‌ سنتي‌، همواره‌ تحقيقات‌ پيرامون‌ ابداع‌هايها و خطوط مدرن‌، ادامه‌ داشته‌ و تمهيداتي‌ را در انتقال‌ انرژي‌ به‌ لحاظ انتقال‌ بيشتر،تلفات‌ كمتر و اثرات‌ زيست‌محيطي‌ كمتر به‌ وجود آورده‌ كه‌ در اين‌ نوشتار بررسي‌ كوتاهي‌از روند تحقيقات‌ و استفاده‌ از اين‌ خطوط بعمل‌ آمده‌ است‌.


زباله‌هاي‌الكترونيكي‌ آتش‌ زير خاكستر
مهندس‌ عبدا... مصطفايي‌

با پيشرفت‌ جوامع‌، مشكلات‌ جديدي‌ براي‌ آنها بروز مي‌كند. هنگامي‌ كه‌ هنوزاتومبيلهاي‌ امروزي‌ ساخته‌ نشده‌ بودند، مشكل‌ مرگ‌ و مير ناشي‌ از تصادف‌ و مشكلات‌زيست‌ محيطي‌ و... نيز وجود نداشت‌. رخداد انقلاب‌ الكترونيك‌ در صنعت‌ فن‌آوري‌پيشرفته‌، سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ كامپيوتر، تلفن‌ روميزي‌، تلفن‌ همراه‌، فكس‌، مانيتور و ديگروسايل‌ منضم‌ به‌ آنها به‌ بخشي‌ از زندگي‌ انسان‌ تبديل‌ شوند، ولي‌ بايد از نظر دور نداشت‌كه‌ پس‌ از مدتي‌ اين‌ وسايل‌ باعث‌ ايجاد كوهي‌ از زباله‌هاي‌ الكترونيك‌ (E-Wastes)مي‌شوند.


مقالات‌ مربوط به‌ بخش‌ توليد
نيروگاههاي‌ خورشيدي‌ (نسل‌ دوم‌)
مهندس‌ مسعود اعتماد

هدف‌ از بررسي‌ نسل‌ دوم‌ نيروگاههاي‌ خورشيدي‌، ارزيابي‌ توانمندي‌فني‌، اقتصادي‌ نيروگاههاي‌ مركزي‌ پيشرفته‌ در آينده‌ و تاكيد بر تلاش‌ درتكميل‌ و گسترش‌ آن‌ است‌.
تاسيسات‌ جذب‌ انرژي‌ خورشيدي‌ با سيستم‌هاي‌ نمك‌گداخته‌(مذاب‌) و هواي‌ داغ‌، براي‌ نيروگاههايي‌ با توان‌ الكتريكي‌ 30 و 100مگاوات‌، با توجه‌ به‌ ارزيابي‌هاي‌ فني‌ ـ اقتصادي‌، است‌.
در اين‌ بررسي‌، خطمشي‌ كلي‌ و داده‌هايي‌ از آزمون‌ سيستم‌ و بررسي‌پيشين‌، بكار گرفته‌ شده‌ است‌. تاسيسات‌ بر اين‌ فرض‌ استوار است‌ كه‌پنجمين‌ نوع‌ آن‌ شامل‌ يك‌ سري‌ از واحدهاي‌ كوچك‌ و كاملا اقتصادي‌،تحت‌ شرايط مساعد تابش‌ پرتو خورشيد قرار گرفته‌ است‌ (براي‌ مثال‌ دربيابان‌ كاليفرنيا يا جنوب‌ كشور اردن‌). اين‌ نوشتار در چهار قسمت‌ و درشماره‌هاي‌ >1 تا 4< ماهنامه‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.